Iraq vs. 肯尼亚  2 - 1

世界

直接比较

单对单

球赛

天数 日期 比赛 主队 得分/时间 客队  
05/10/17 友谊赛 Iraq 2 - 1 肯尼亚 观看赛事 更多信息

表现


球员

纪律

Iraq YC RC 点数
 
 
 
肯尼亚 YC RC 点数
0 1 3
1 0 1
1 0 1

出于排名目的,我们给每张黄牌(1分)和红牌(3分)计算积分。请注意这不代表任何官方排名。

球队

一般统计 Iraq 肯尼亚
  主场 客场 主场 客场
已进行的球赛 5 4 1 4 4 0
胜出的赛事 2 1 1 1 1 0
踢和的赛事 2 2 0 1 1 0
败北的赛事 1 1 0 2 2 0
进球 10 7 3 5 5 0
失球 5 5 0 6 6 0
点数 8 5 3 4 4 0
无失球 2 1 1 1 1 0
每场平均进球 2 1.75 3.00 1.25 1.25 0
每场平均失球 1 1.25 0.00 1.5 1.50 0
第一进球平均时间 39m 39m - 31m 31m -
第一失球平均时间 37m 37m - 33m 33m -
未能得分 1 1 0 1 1 0
最大的胜利 4 - 1 4 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 -
最大的败北 - 2 - 3 - - 2 - 3 -
进球分钟 Iraq 肯尼亚

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


奖杯 Iraq 肯尼亚
亚洲杯 1 0
WAFF Championship 0 0
海湾杯 0 0
Nehru Cup 1 0
Intercontinental Cup 0 0
CECAFA Senior Challenge Cup 0 2
球员列表 Iraq 肯尼亚
球队平均年龄 24.2 22.8
最年轻 18 (Muhanad Ali) 18 (V. Wasambo)
最老 0 (Hussam Kadhem Jaber) 0 (T. Odhiambo)
球员未满21岁 6 10
外籍球员 - -
非欧盟球员 30 30
18+ GambleAware