Iraq vs. 肯尼亚  2 - 1

世界

直接比较

单对单

球赛

天数 日期 比赛 主队 得分/时间 客队  
05/10/17 友谊赛 Iraq 2 - 1 肯尼亚 观看赛事 更多信息

表现


球员

球队

一般统计 Iraq 肯尼亚
  主场 客场 主场 客场
已进行的球赛 0 0 0 0 0 0
胜出的赛事 0 0 0 0 0 0
踢和的赛事 0 0 0 0 0 0
败北的赛事 0 0 0 0 0 0
进球 0 0 0 0 0 0
失球 0 0 0 0 0 0
点数 0 0 0 0 0 0
无失球 0 0 0 0 0 0
每场平均进球 0 0 0 0 0 0
每场平均失球 0 0 0 0 0 0
第一进球平均时间 - - - - - -
第一失球平均时间 - - - - - -
未能得分 0 0 0 0 0 0
最大的胜利 - - - - - -
最大的败北 - - - - - -
奖杯 Iraq 肯尼亚
亚洲杯 1 0
WAFF Championship 0 0
海湾杯 0 0
Nehru Cup 1 0
Intercontinental Cup 0 0
CECAFA Senior Challenge Cup 0 2
球员列表 Iraq 肯尼亚
球队平均年龄 23.8 25.8
最年轻 18 (Mohammad Dawood) 19 (O. Ochieng)
最老 32 (M. 卡斯西德) 33 (D. Odhiambo)
球员未满21岁 5 2
外籍球员 - -
非欧盟球员 23 22
18+ GambleAware