G. Kellaway

护照

名字
吉奥夫
姓氏
克拉维
国籍
威尔士
出生日期
7 四月 1986
年龄
32
出生国家
威尔士
位置
中场
Geoff  Kellaway

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2018/2019 艾伯利斯特夫 超级联 566 15 6 9 6 11 4 0 0 0
2017/2018 艾伯利斯特夫 超级联 538 19 5 14 4 17 1 1 0 0
2016/2017 艾伯利斯特夫 超级联 1729 27 22 5 14 5 8 0 0 0
2015/2016 艾伯利斯特夫 超级联 1983 24 23 1 11 1 2 3 0 0
2014/2015 艾伯利斯特夫 超级联 2743 32 31 1 6 2 10 8 0 1
2013/2014 艾伯利斯特夫 超级联 2264 28 25 3 5 4 11 8 0 0
2012/2013 卡马顿 超级联 990 11 11 0 0 0 3 3 0 0
2012/2013 拉内利 超级联 1310 16 15 1 5 3 1 2 0 0
2011/2012 艾伯利斯特夫 超级联 2582 29 29 0 5 0 8 4 0 0
2010/2011 墨尔本胜利 A联赛 187 9 1 8 1 8 0 0 0 0
2009/2010 艾伯利斯特夫 超级联 2685 32 31 1 7 0 9 0 0 0
2008/2009 艾伯利斯特夫 超级联 ? ? ? ? ? ? 6 ? ? ?
Total 17577 242 199 43 64 51 63 29 0 1

奖杯

国内球会赛事
威尔士杯 亚军 2x 2017/2018, 2013/2014

转会及借贷

To
01/08/13 Carmarthen Aberystwyth 无信息
18+ GambleAware