J. Laursen

护照

名字
雅各布·巴雷特
姓氏
劳伦森
国籍
丹麦
出生日期
17 十一月 1994
年龄
29
出生国家
丹麦
出生地
Arden
位置
后卫
高度
179 cm
重量
76 kg
Jacob  Barrett Laursen

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2024 赫根 超级联 344 11 4 7 4 7 0 0 0 0
2023/2024 标准列日 甲级联 152 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2023 赫根 超级联 162 5 1 4 1 4 0 0 0 0
2022/2023 标准列日 甲级联 856 22 8 14 4 17 0 2 0 1
2022/2023 比勒菲尔德 乙级联 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 比勒菲尔德 德甲 1641 24 20 4 12 8 2 1 0 0
2020/2021 比勒菲尔德 德甲 1109 16 13 3 4 13 0 1 0 0
2019/2020 欧登塞 超级联 1738 26 20 6 5 7 1 2 0 0
2018/2019 欧登塞 超级联 2431 30 29 1 6 1 5 3 0 0
2017/2018 欧登塞 超级联 1803 21 20 1 0 1 2 2 0 0
2016/2017 欧登塞 超级联 1902 24 21 3 2 3 0 5 0 0
2015/2016 欧登塞 超级联 938 12 12 0 3 0 0 1 0 0
2014/2015 欧登塞 超级联 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2013/2014 欧登塞 超级联 200 6 1 5 1 13 0 0 0 0
Total 13347 200 152 48 44 76 10 18 0 1

转会及借贷

To
21/08/23 列日 赫根 无信息
23/07/22 Bielefeld 列日 无信息
01/07/20 OB Bielefeld Free
01/01/15 尤文 OB 无信息
21/08/13 尤文 OB Loan

休战

描述 Start Date End Date
Thigh Injury 11/03/21 19/03/21
Knee Injury 10/12/20 09/01/21
GambleAware 18+