J. Mercier

护照

名字
胡安·伊格纳西奥
姓氏
梅尔歇尔
国籍
阿根廷
出生日期
2 二月 1980
年龄
37
出生国家
阿根廷
出生地
Campana
位置
中场
高度
181 cm
重量
78 kg
Juan Ignacio  Mercier

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2017/2018 圣洛伦索 甲级联 801 9 9 0 1 0 0 2 0 0
2016/2017 圣洛伦索 甲级联 725 13 7 6 0 16 1 3 0 0
2016 圣洛伦索 甲级联 793 10 8 2 0 3 0 2 0 0
2015 圣洛伦索 甲级联 2327 27 26 1 1 1 0 8 0 0
2014 圣洛伦索 甲级联 1333 15 15 0 0 1 1 4 1 1
2013/2014 圣洛伦索 甲级联 2466 29 28 1 4 7 0 1 0 0
2012/2013 圣洛伦索 甲级联 2478 32 27 5 2 8 0 6 0 0
2011/2012 阿尔瓦斯尔 超级联 810 9 9 0 0 0 0 2 0 0
2011/2012 利雅得胜利 职业足 876 10 10 0 1 1 0 5 0 0
2010/2011 阿根廷青年 甲级联 2900 33 33 0 1 0 1 6 0 0
2009/2010 阿根廷青年 甲级联 3175 36 36 0 0 0 2 8 0 1
2008/2009 阿根廷青年 甲级联 2614 30 29 1 2 0 1 4 1 0
2007/2008 阿根廷青年 甲级联 ? 0 ? ? ? ? 1 ? ? ?
Total 21298 253 237 16 12 37 7 51 2 2

奖杯

国内球会赛事
甲级联赛 优胜者 2x 2013/2014 Torneo Inicial, 2009/2010 Clausura
亚军 3x 2016, 2015, 2013/2014
阿根廷杯 亚军 1x 2012/2013
超级杯 优胜者 1x 2015/2016
国际球会赛事
自由杯 优胜者 1x 2014
南美超级杯 亚军 1x 2015
FIFA世界俱乐部杯 亚军 1x 2014 Morocco

转会及借贷

To
20/07/12 Wasl 圣洛伦索 Free
01/01/12 利雅得 Wasl Free
30/07/11 阿根廷人 利雅得 $ 1.5M