L. Henkinet

护照

名字
劳伦特
姓氏
亨基内
国籍
比利时
出生日期
14 九月 1992
年龄
31
出生国家
比利时
出生地
Rocourt
位置
守门员
高度
188 cm
重量
88 kg
Laurent Claude  Henkinet

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2024/2025 标准列日 甲级联 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2023/2024 标准列日 甲级联 90 1 1 0 0 16 0 0 0 0
2022/2023 标准列日 甲级联 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
2021/2022 标准列日 甲级联 720 8 8 0 0 16 0 0 0 0
2020/2021 标准列日 甲级联 90 1 1 0 0 32 0 0 0 0
2019/2020 奥特希费利 乙级联 2100 24 23 1 0 6 0 1 0 0
2018/2019 奥特希费利 乙级联 1440 16 16 0 0 12 0 0 0 0
2017/2018 奥特希费利 乙级联 204 3 2 1 0 16 0 0 0 0
2016/2017 奥特希费利 乙级联 1080 12 12 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 贝弗伦瓦斯兰德 甲级联 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
2015/2016 贝弗伦瓦斯兰德 甲级联 1980 22 22 0 0 13 0 0 0 0
2014/2015 科特赖克 甲级联 1620 18 18 0 0 21 0 1 0 0
2013/2014 德塞尔体育 乙级联 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 标准列日 甲级联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 圣图尔登 乙级联 810 9 9 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 德塞尔体育 乙级联 1152 14 13 1 1 0 0 2 0 0
2011/2012 标准列日 甲级联 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
2010/2011 圣图尔登 甲级联 568 7 6 1 1 7 0 0 0 0
Total 12214 139 135 4 2 193 0 5 0 0

奖杯

国内球会赛事
比利时杯 亚军 1x 2020/2021

转会及借贷

To
01/07/20 OHL 列日 无信息
27/12/16 SK Beveren OHL 无信息
02/07/15 Kortrijk SK Beveren 无信息
14/07/14 列日 Kortrijk 无信息
31/01/14 列日 Dessel Loan
01/01/14 Sint-Truiden 列日 无信息
01/07/13 列日 Sint-Truiden Loan
20/07/12 列日 Dessel Loan
27/07/11 Sint-Truiden 列日 无信息

休战

描述 Start Date End Date
Knee Injury 28/03/24 28/07/24
Unknown 01/03/24 15/03/24
Knee Injury 15/12/23 24/02/24
GambleAware 18+