L. Jutkiewicz

护照

名字
卢卡斯
姓氏
尤特基维茨
国籍
英格兰
出生日期
28 三月 1989
年龄
28
出生国家
英格兰
出生地
Southampton
位置
前锋
高度
185 cm
重量
76 kg
Lukas  Jutkiewicz

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2017/2018 伯明翰 冠军联 780 21 8 13 7 18 1 0 0 0
2016/2017 伯明翰 冠军联 1478 18 16 2 4 3 3 1 0 0
2016/2017 伯明翰 冠军联 1417 20 15 5 5 5 8 0 0 0
2016/2017 伯恩利 英超 11 2 0 2 0 3 0 0 0 0
2015/2016 伯恩利 冠军联 295 5 3 2 3 2 0 0 0 0
2014/2015 伯恩利 英超 972 25 10 15 6 27 0 1 0 0
2013/2014 博尔顿流浪 冠军联 1495 20 16 4 6 4 7 0 0 0
2013/2014 米德尔斯堡 冠军联 1148 22 12 10 6 13 1 0 0 0
2012/2013 米德尔斯堡 冠军联 1523 24 18 6 10 11 8 1 0 0
2011/2012 米德尔斯堡 冠军联 1424 18 17 1 7 2 2 1 0 0
2011/2012 米德尔斯堡 冠军联 33 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2011/2012 考文垂 冠军联 2229 25 25 0 1 0 9 0 0 0
2010/2011 考文垂 冠军联 3019 42 34 8 13 11 9 2 0 0
2009/2010 马瑟韦尔 超级联 1059 17 13 4 9 0 5 0 0 0
2009/2010 马瑟韦尔 超级联 1237 16 14 2 6 0 7 0 0 0
2008/2009 哈德斯菲尔德 甲级联 371 7 6 1 6 0 0 0 0 0
2008/2009 埃弗顿 英超 4 1 0 1 0 11 0 0 0 0
2007/2008 普利茅斯 冠军联 ? 3 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2007/2008 埃弗顿 英超 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 斯文顿 乙级联 ? 33 ? ? ? ? 5 ? ? ?
2005/2006 斯文顿 甲级联 ? 5 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 18495 325 207 77 89 111 65 6 0 0

奖杯

国内球会赛事
冠军联赛 优胜者 1x 2015/2016

转会及借贷

To
03/01/17 伯恩利 Birmingham € 1.2M
31/08/16 伯恩利 Birmingham Loan
15/07/14 米堡 伯恩利 € 1.9M
28/01/14 Coventry Bolton Loan
16/01/12 Coventry 米堡 无信息
06/02/09 埃弗顿 Huddersfield Loan
01/01/08 埃弗顿 Plymouth Loan
01/08/07 Swindon 埃弗顿 € 600K