M. Moroziuk

护照

名字
米科拉
姓氏
摩罗兹乌克
国籍
乌克兰
出生日期
17 一月 1988
年龄
32
出生国家
乌克兰
出生地
Chervonohrad
位置
后卫
高度
176 cm
重量
71 kg
Mykola  Moroziuk

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2019/2020 里泽斯堡 超级联 1636 20 18 2 2 4 0 5 1 0
2018/2019 里泽斯堡 超级联 1144 14 13 1 2 3 0 2 1 0
2018/2019 基辅迪纳摩 超级联 885 12 11 1 5 5 1 4 0 0
2017/2018 基辅迪纳摩 超级联 1438 18 17 1 5 11 1 1 0 0
2016/2017 基辅迪纳摩 超级联 2312 28 25 3 1 4 4 5 0 0
2015/2016 基辅迪纳摩 超级联 429 7 4 3 0 8 0 1 0 0
2014/2015 顿涅冶金 超级联 1772 22 22 0 14 0 4 5 0 0
2013/2014 顿涅冶金 超级联 1724 22 21 1 8 2 0 7 1 0
2012/2013 顿涅冶金 超级联 2357 27 27 0 3 0 1 9 0 0
2011/2012 顿涅冶金 超级联 1811 29 19 10 2 11 3 3 0 0
2010/2011 顿涅冶金 超级联 1666 26 18 8 11 8 2 6 0 0
2009/2010 克里夫巴斯 超级联 1070 12 12 0 1 0 2 3 0 0
2009/2010 基辅奥布隆 超级联 1095 13 13 0 1 0 0 6 0 0
2008/2009 基辅迪纳摩 超级联 ? 5 0 5 ? ? 0 1 ? ?
Total 19339 255 220 35 55 56 18 58 3 0

奖杯

转会及借贷

To
27/06/19 基辅 Rize Free
11/01/19 基辅 Rize Loan
01/07/15 Metalurh D 基辅 Free
20/07/09 基辅 基辅奥布隆 Loan

休战

描述 Start Date End Date
Knock 06/12/19 20/12/19
18+ GambleAware