P. Mamaev

护照

名字
帕维尔
姓氏
马马耶夫
国籍
俄罗斯
出生日期
17 九月 1988
年龄
31
出生国家
俄罗斯
出生地
Moskva
位置
中场
高度
178 cm
重量
70 kg
Pavel  Mamaev

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2019/2020 罗斯托夫 超级联 32 1 0 1 0 2 1 1 0 0
2018/2019 克拉斯诺达尔 超级联 690 10 8 2 5 2 3 1 0 0
2017/2018 克拉斯诺达尔 超级联 1303 19 15 4 12 10 3 6 0 0
2016/2017 克拉斯诺达尔 超级联 732 12 7 5 4 8 1 1 0 0
2015/2016 克拉斯诺达尔 超级联 2463 29 28 1 4 1 10 3 0 0
2014/2015 克拉斯诺达尔 超级联 1610 21 20 1 14 1 4 2 0 0
2013/2014 克拉斯诺达尔 超级联 532 6 6 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 莫斯科中央陆军 超级联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 克拉斯诺达尔 超级联 1108 15 13 2 6 2 4 1 0 0
2013/2014 莫斯科中央陆军 超级联 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2012/2013 莫斯科中央陆军 超级联 591 19 4 15 2 25 1 2 0 0
2011/2012 莫斯科中央陆军 超级联 2309 33 26 7 14 11 1 7 0 0
2010 莫斯科中央陆军 超级联 1538 27 18 9 9 10 0 6 0 0
2009 莫斯科中央陆军 超级联 2250 28 26 2 7 0 2 4 0 0
2008 莫斯科中央陆军 超级联 ? 0 ? ? ? ? 2 ? ? ?
Total 15158 220 171 49 79 74 32 34 0 0

奖杯

国内球会赛事
超级联赛 优胜者 1x 2012/2013
亚军 2x 2010, 2008
俄罗斯杯 优胜者 4x 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008
亚军 1x 2013/2014
超级杯 优胜者 2x 2013/2014, 2009
亚军 1x 2010

转会及借贷

To
28/09/19 克拉斯 罗斯托 Free
02/01/14 陆军 克拉斯 € 5M
01/01/14 克拉斯 陆军 无信息
26/07/13 陆军 克拉斯 Loan

休战

描述 Start Date End Date
Thigh Muscle Strain 16/03/11 19/04/11
18+ GambleAware