S. Rudy

护照

名字
塞巴斯蒂安
姓氏
鲁迪
国籍
德国
出生日期
28 二月 1990
年龄
27
出生国家
德国
出生地
Villingen-Schwenningen
位置
中场
高度
180 cm
重量
74 kg
Sebastian  Rudy

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2017/2018 拜仁慕尼黑 德甲 637 12 7 5 2 11 0 0 0 0
2016/2017 霍芬海姆 德甲 2789 32 32 0 3 0 2 9 0 0
2015/2016 霍芬海姆 德甲 1800 24 22 2 10 8 2 8 0 1
2014/2015 霍芬海姆 德甲 2244 29 25 4 5 6 4 9 0 0
2013/2014 霍芬海姆 德甲 2242 27 26 1 11 5 2 6 0 0
2012/2013 霍芬海姆 德甲 1764 23 21 2 7 2 0 7 0 0
2011/2012 霍芬海姆 德甲 2338 28 27 1 7 4 0 6 0 0
2010/2011 霍芬海姆 德甲 2457 32 29 3 6 3 1 4 0 0
2009/2010 斯图加特 德甲 587 13 5 8 2 10 0 1 0 0
2009/2010 斯图加特业余队 丙级联 531 6 6 0 1 0 1 3 0 0
2008/2009 斯图加特 德甲 24 2 0 2 0 4 0 0 0 0
2008/2009 斯图加特业余队 丙级联 ? 16 ? ? ? ? 7 ? ? ?
2007/2008 斯图加特业余队 地区联 ? 15 ? ? ? ? 4 ? ? ?
Total 17413 259 200 28 54 53 23 53 0 1

奖杯

National
联合会杯 优胜者 1x 2017 Russia
国内球会赛事
超级杯 优胜者 1x 2017/2018

转会及借贷

To
01/07/17 霍芬海 拜仁 Free
24/08/10 斯图加 霍芬海 € 4M