S. Ignashevich

护照

名字
谢尔盖
姓氏
伊格纳舍维奇
国籍
俄罗斯
出生日期
14 七月 1979
年龄
39
出生国家
俄罗斯
出生地
Moskva
位置
后卫
高度
187 cm
重量
84 kg
Sergei  Ignashevich

职业生涯

赛季 球队 比赛 上场时间 上场次数 首发阵容 替换 被替代 候补球员次数 进球 黄牌 第二张黄牌/红牌 红牌
2017/2018 莫斯科中央陆军 超级联 2071 25 23 2 3 5 1 0 0 0
2016/2017 莫斯科中央陆军 超级联 1969 24 21 3 0 8 4 4 0 0
2015/2016 莫斯科中央陆军 超级联 2160 25 24 1 0 5 3 2 0 0
2014/2015 莫斯科中央陆军 超级联 2700 30 30 0 0 0 0 4 0 0
2013/2014 莫斯科中央陆军 超级联 2700 30 30 0 0 0 2 3 0 0
2012/2013 莫斯科中央陆军 超级联 2491 28 28 0 0 0 0 3 0 1
2011/2012 莫斯科中央陆军 超级联 3420 38 38 0 0 1 5 4 0 0
2010 莫斯科中央陆军 超级联 2520 28 28 0 0 0 2 3 0 0
2009 莫斯科中央陆军 超级联 2610 29 29 0 0 0 3 3 0 0
2008 莫斯科中央陆军 超级联 ? 28 ? ? ? ? 4 ? ? ?
2007 莫斯科中央陆军 超级联 ? 26 ? ? ? ? 3 ? ? ?
2006 莫斯科中央陆军 超级联 ? 26 ? ? ? ? 2 ? ? ?
2005 莫斯科中央陆军 超级联 ? 22 ? ? ? ? 5 ? ? ?
Total 22641 359 251 6 3 19 34 26 0 1

奖杯

国内球会赛事
超级联赛 优胜者 5x 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2006, 2005
亚军 6x 2017/2018, 2016/2017, 2014/2015, 2010, 2008, 2004
俄罗斯杯 优胜者 6x 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008, 2005/2006, 2004/2005
亚军 1x 2015/2016
超级杯 优胜者 6x 2014/2015, 2013/2014, 2009, 2007, 2006, 2004
亚军 2x 2016/2017, 2010
国际球会赛事
欧洲联赛 优胜者 1x 2004/2005
欧足联超级杯 亚军 1x 2005/2006
18+ GambleAware